Vem ställer till med en konferast?
Och för vem? 

Den traditionella konferensen är till intet förpliktigande. Var och en går därifrån utan avkastningskrav på investeringen i tid och pengar. I bästa fall har konferensen varit intressant och lärorik – men var finns åtgärdsplanen och attgöra-listan som sätter i gång den konkreta utvecklingen?

Den som ställer till med en konferast tänker större än en konferens. Detta är ett ambitiösare åtagande än att bjuda in till en intressant dag, konferasten är starten på en process. Eller rent av inledningen till en ”grossess”, ett havande av mål och skapande av idéer som skall födas och växa. 

Konferastarrangören känner ett ansvar för att dels tillföra kunskap och inspiration, dels underlätta för deltagarna att omsätta innehållet till största möjliga nytta. Sammanhangen kan variera från landsbygdsutveckling till ökad tillväxt i näringslivet till nya grepp inom offentlig sektor. Allt och alla som strävar efter utveckling förtjänar en konferast!

Och, som tidigare betonats, konferasten är till för deltagare som vill göra skillnad. Den som anmäler sig till en konferast är samtidigt beredd på ett mentalt knytkalas där alla hjälper alla med idéer och uppmuntran. Som en naturlig följd av den kreativa processen kommer deltagarna att knyta personliga kontakter och vara intresserade av hur det gick på respektive hemmaplan och det ingår i konferastens koncept att underlätta den uppföljningen.

  • Den som bjuder in till en konferast är en eldsjälspyroman som får en kick av att se andra brinna.
  • Konferastdeltagarna å sin sida går in med liv och lust för att bli nyckelpersoner i evolutionen.
  • Bästa sättet att förutsäga framtiden är att vara med och skapa den!