Konferasten 

Kreativitet kräver struktur annars blir det bara flum. Vi som håller i konferasten har varit med förr och vet vad eldbesjälad utveckling handlar om. För att det skall bli något konkret i slutändan finns det en tydlig struktur i den här ”drömfabriken”, ett organiserat sätt att låta deltagarna ta ut svängarna och ändå hamna på rätt kurs inför hemfärden. 

Den gamla klyschan att man bara har en chans att göra ett första intryck gäller även här. Vi sätter standarden på dagen med en inspirerande inledning där Bengt berättar sannsagor från sina fyrtio år i pionjäringslivet. Det blir en haha&aha-upplevelse med många skratt och den uppenbara slutsatsen att allt är möjligt: ”Kan han, då kan banne mig vem som helst!”

Sedan tar Alexandra över och drar i gång tillväxtgeneratorerna, alltså deltagarna, och styr med fast och varsam hand skapelseprocessen på ett lustfyllt sätt så att var och en får utrymme och uppmärksamhet. Principen är att alla hjälper alla och varje nytt moment inleds med ett kort pass om vad, hur och varför.

Beroende på ämne och arrangör blir det ett eller ett par stimulerande inlägg av meningsfulla föreläsare under dagen.

På en konferast landar deltagarna i åtaganden. De åker hem med en konkret plan över vad som skall göras, hur det skall gå till, vilka de skall samarbeta med och när det skall vara färdigt.